[Khóa học MIỄN PHÍ] Kế toán sản xuất trên phần mềm MISA

Lợi ích từ khoá học:

  • Hoàn toàn rõ ràng với quy trình kế toán sản xuất trên phần mềm MiSa.

  • Nẵm rõ cách thức hoạt động của MISA khi tính giá thành.

  • Thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hiểu bản chất và cách hạch toán trên MiSa.

  • Nẵm rõ cách khi báo dữ liệu và những thông số cần thiết để tính giá thành trên MiSa.

  • Được cung cấp đầy đủ phần mềm và chứng từ kế toán MIỄN PHÍ để thực hành.

  • Bạn được cung cấp BẢN QUYỀN MISA phiên bản đào tạo MIỄN PHÍ, nên không lo bị giới hạn số ngày dùng.

-Bạn có được lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường phải mất khoảng 2 năm làm việc mới tích lũy được.

  • Kỹ năng sử dụng phần mềm, kiểm tra số liệu phần mềm tăng lên đáng kể.

  • Tự tin lập Báo cáo tài chính trên phần mềm, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán trong phần mềm

  • Tự tin dự tuyển và làm việc tại những công ty sản xuất.

Và còn nhiều lợi ích khác…

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/k--to-n-s-n-xu-t-tr-n-ph-n-m-m-misa