[Khóa học Miễn phí] Khóa học chạy quảng cáo GDN (Google Display Network) - Cách để có được khách hàng đơn hàng ngay trên các website mà họ truy cập

Hơn 90% người dùng Internet Việt Nam dù họ đang online ở đâu: đọc báo; xem Youtube kể cả app game. Bạn đều có thể tiếp cận họ nhờ vào mạng hiển thị banner của Google GDN. Hãy tưởng tượng khách hàng vào website bạn nhưng không mua hàng nhưng sau đó đi đâu họ cũng thấy banner và sản phẩm của bạn. Điều này hiệu quả cả về mặt branding lẫn doanh thu.

Khóa học Google GDN sẽ hướng dẫn bạn từ bước căn bản nhất: khởi tạo chiến dịch, tạo banner ads đến bước nâng cao như tối ưu tìm kiếm đúng khách hàng tiềm năng.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/kh-a-h-c-ch-y-qu-ng-c-o-gdn--google-display-network----c-ch----c-----c-kh-ch-h-ng---n-h-ng-ngay-tr-n-c-c-website-m--h--truy-c-p