[Khóa học Miễn phí] Khóa học Google Analytics cơ bản Vững vàng kỹ năng đọc và phân tích các chỉ số quan trọng của website Hiểu và ra quyết định chính xác (tiết kiệm chi phí quảng cáo tối ưu doanh thu)

Nhiều nhà quảng cáo, chủ website thường chỉ nhìn vào bề nổi của “tảng băng trôi” như lượng truy cập để đánh giá hoạt động của chiến dịch hoạt quảng cáo hoặc cả website. Trong thực tế, người dùng cần nhìn sâu hơn vào các chỉ số trong Google Analytics để có được hiểu biết chính xác nhất về tình trạng website của mình. Khóa học giúp bạn khai thác được các thông tin mà Google Analytics mang lại hiểu được tường tận gốc rễ của các hoạt động trên website, từ đó có quyết định cải thiện phù hợp.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/kh-a-h-c-google-analytics-c--b-n-v-ng-v-ng-k--n-ng---c-v--ph-n-t-ch-c-c-ch--s--quan-tr-ng-c-a-website-hi-u-v--ra-quy-t---nh-ch-nh-x-c--ti-t-ki-m-chi-ph--qu-ng-c-o-t-i--u-doanh-thu-