[Khóa học Miễn phí] Khóa học Google Tracking nâng cao - Khai thác Google Tag Manager làm chủ từng bước cài đặt theo dõi đo lường và tối ưu nguồn data giá trị từ website của bạn

Việc cài đặt các mã tracking để theo dõi và phân tích data thu thập được từ các chiến dịch quảng cáo, SEO là rất quan trọng, trực tiếp dẫn đến các quyết định có thể ảnh hưởng lớn tới doanh thu, nếu làm không tốt sẽ tổn hao nhiều chi phí. Nhiều bạn vẫn còn đang gặp khó khăn trong khâu kỹ thuật để cài đặt các mã theo dõi chuyển đổi sử dụng Google Tag Manager, thiết lập các mục tiêu theo dõi hiệu quả trên Google Analytics và nhiều thao tác kỹ thuật khác.

Khóa học này sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước để bạn làm chủ được các công cụ tracking của Google từ đó có thể phân tích dữ liệu và ra quyết định chính xác nhất.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/kh-a-h-c-google-tracking-n-ng-cao---khai-th-c-google-tag-manager-l-m-ch--t-ng-b--c-c-i---t-theo-d-i--o-l--ng-v--t-i--u-ngu-n-data-gi--tr--t--website-c-a-b-n