[Khóa học Miễn phí] Khóa học Kiếm tiền với Affiliate Marketing trên Shopee dành riêng cho Seller - Đa dạng hóa nguồn thu nhập khi kinh doanh trên Shopee - Shopee Affiliate Team

Với mỗi seller hiện đang kinh doanh trên Shopee, ngoài việc tạo ra doanh thu từ việc bán các sản phẩm của shop mình, seller còn có thể có được nguồn thu nhập từ chương trình affiliate marketing trên Shopee dành riêng cho Seller.

Khóa học được chính đội ngũ của Shopee trực tiếp thực hiện training, hướng một cách chi tiết cách kiếm tiền với Affiliate Marketing trên Shopee dành những ai đang kinh doanh trên Shopee.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/kh-a-h-c-ki-m-ti-n-v-i-affiliate-marketing-tr-n-shopee-d-nh-ri-ng-cho-seller----a-d-ng-h-a-ngu-n-thu-nh-p-khi-kinh-doanh-tr-n-shopee---shopee-affiliate-team