[Khóa học Miễn phí] Khóa học quảng cáo Facebook Ads từ tập sự đến chuyên nghiệp Tự chạy ads tối ưu chi phí & thời gian (FAD)

Không cần đi đâu xa! Ngồi ở nhà và học Facebook Ads để tối ưu cho công việc kinh doanh của bạn.

Khóa học quảng cáo Facebook sẽ đưa bạn từ 1 người mới với quảng cáo Facebook hoặc ở cấp độ tập sự có thể triển khai một cách chuyên nghiệp. Từ việc hiểu cơ chế, giá thầu, ngân sách, thuật toán hiển thị cho tới phân tích insight khách hàng, sáng tạo nội dung phù hợp & cả cách target, seeding,…

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/kh-a-h-c-qu-ng-c-o-facebook-ads-t--t-p-s----n-chuy-n-nghi-p-t--ch-y-ads-t-i--u-chi-ph----th-i-gian--fad-