[Khóa học Miễn phí] Khóa học Quảng cáo Shopee dành cho người mới - Tận dụng hiệu quả nguồn traffic trên sàn Shopee để bán hàng

Shopee là sàn thương mại điện tử có lượng truy cập cao nhất tại Việt Nam. Sức mua của khách hàng là rất lớn. Để có thể tận dụng được nguồn traffic dồi dào trên Shopee hàng ngày, nhiều seller đã áp dụng chiến lược chạy quảng cáo để bán hàng.

Khóa học này hướng dẫn một cách chi tiết dành cho người mới để bắt đầu một chiến dịch quảng cáo trên Shopee và mang về doanh thu cho shop của mình.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/kh-a-h-c-qu-ng-c-o-shopee-d-nh-cho-ng--i-m-i---t-n-d-ng-hi-u-qu--ngu-n-traffic-tr-n-s-n-shopee----b-n-h-ng