[Khóa học Miễn phí] Khóa học quảng cáo Youtube 2020 bài bản - Tiếp cận đúng khách hàng và tạo ra đơn hàng tại nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới

Youtube là website có lượng truy cập nhiều thứ 3 tại Việt Nam, là kênh video số 1 thế giới. Đã có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, nhãn hàng lớn tận dụng hiệu quả Youtube để tiếp cận khách hàng tiềm năng của mình.

Khóa học này hướng dẫn chi tiết cách triển khai chiến dịch quảng cáo trên Youtube một cách hiệu quả, áp dụng được ở hầu hết các ngành nghề kinh doanh online để mang về nhiều khách hàng, tăng lợi nhuận, giảm chi phí.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/kh-a-h-c-qu-ng-c-o-youtube-2020-b-i-b-n---ti-p-c-n---ng-kh-ch-h-ng-v--t-o-ra---n-h-ng-t-i-n-n-t-ng-chia-s--video-l-n-nh-t-th--gi-i