[Khóa học Miễn phí] Khóa học trở thành Freelancer chuyên nghiệp - Kiếm 500 mỗi tháng với công việc freelancer trên nền tảng Fiverr (người mới bắt đầu hoặc đã có kinh nghiệm vẫn học được)

Trở thành freelancer đang là xu hướng lựa chọn công việc của nhiều người, đặc biệt là sinh viên, người mới bắt đầu tìm hiểu về MMO hay những người muốn kiếm thêm thu nhập. Là một freelancer, bạn hoàn toàn tự chủ được thời gian và nơi làm việc của mình mà không bị gò bó vào một khuôn khổ cố định.

Khóa học hướng dẫn từng bước chi tiết cách để kiếm tiền với công việc freelancer trên Fiverr - một trong những freelancer network lớn nhất trên thế giới.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/kh-a-h-c-tr--th-nh-freelancer-chuy-n-nghi-p---ki-m-500-m-i-th-ng-v-i-c-ng-vi-c-freelancer-tr-n-n-n-t-ng-fiverr--ng--i-m-i-b-t---u-ho-c----c--kinh-nghi-m-v-n-h-c----c-