[Khóa học Miễn phí] Khóa học Viral Chatbot - Ví dụ thực tiễn từ case study tặng son huyền thoại thu 14 triệu sub trong 10 ngày

Viral chatbot là một khái niệm dùng để chỉ những chatbot được tạo ra để thu hút một lượng lớn user, mang tính lan truyền cực cao.

Với khóa học này, tác giả Lê Hồng Quân sẽ truyền tải lại những bước chuẩn bị & thực thi để mang về kỷ lục 1.4 triệu sub cho chatbot của mình trong một chiến dịch tặng son, qua đó người học sẽ có được ý tưởng để thiết lập những viral chatbot phục vụ mục đích kinh doanh của mình.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/kh-a-h-c-viral-chatbot---v--d--th-c-ti-n-t--case-study-t-ng-son-huy-n-tho-i-thu-14-tri-u-sub-trong-10-ng-y