[Khóa học MIỄN PHÍ] Kiếm tiền Online với Amazon bằng cách xuất bản Video lên Amazon Video Direct

Hướng dẫn bạn cách tạo ra những video hấp dẫn thu hút được nhiều khách hàng, giúp bạn một nguồn thu nhập thụ động và bền vững bằng chỉ cách xuất bản video của bạn lên Amazon.

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TRONG KHÓA HỌC NÀY?

  • Lợi ích của việc xuất bản Video của bạn lên Amazon Video Direct.
  • Làm cách nào có thể dễ dàng xuất bản Video của bạn, hướng dẫn chi tiết từng bước.
  • Làm cách nào có thể dễ dàng tạo các hình phụ họa cho Video của bạn.
  • Làm cách nào có thể chuyển đổi các video hiện có của bạn sang định dạng đúng.
  • Làm cách nào có thể kiếm tiền từ Video của bạn.
    Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/ki-m-ti-n-online-v-i-amazon-b-ng-c-ch-xu-t-b-n-video-l-n-amazon-video-direct