[Khóa học Miễn phí] Media-Mix KPI Đặt mục tiêu cho các Kênh truyền thông

Khoá học cung cấp những nguyên tắc căn bản nhất trong việc thiết lập, đo lường và đánh giá hiệu quả KPI của các các kênh Media-Mix trong hoạt động Marketing & Truyền thông nói chung. Việc thiết lập đúng đắn, lựa chọn KPI phù hợp để đánh giá góp phần tối ưu hiệu quả chi phí của các kênh truyền thông đồng thời phần nào mang lại hiệu quả về mặt kinh doanh cho doanh nghiệp dưới tác động từ các kênh Media-Mix.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/media-mix-kpi---t-m-c-ti-u-cho-c-c-k-nh-truy-n-th-ng

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé