[Khóa học Miễn phí] New Product Development Hoạch định Phát triển Sản phẩm mới

Đổi mới Thương hiệu & Sản phẩm (Brand Innovation) là một trong 3 cột trụ quan trọng của hoạt động xây dựng thương hiệu (cùng với Brand Communication và Brand Activation). Tuy nhiên, khi nào cần phải Đổi mới? Đổi mới ở đâu? Chiến lược Đổi mới và mức đầu tư như thế nào? Quy trình phát triển sản phẩm mới sao cho hiệu quả? Khoá học này sẽ giúp các Brand Manager trả lời tất tần tật những câu hỏi đó.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/new-product-development-ho-ch---nh-ph-t-tri-n-s-n-ph-m-m-i