[Khóa học Miễn phí] Nhận diện Khách hàng & Nuôi dưỡng Quan hệ

Một trong những sai lầm cơ bản trong bán hàng đó là chọn sai nhóm khách hàng ngay từ đầu. Do đó, việc quan trọng đầu tiên cần làm chính là tìm kiếm, khoanh vùng KH tiềm năng, và xây dựng mối quan hệ với họ. Với 13 chìa khóa được xây dựng theo một trình tự logic, khóa học sẽ cung cấp những phương thức giúp học viên nhận diện đúng đối tượng KH tiềm năng, cũng như những kĩ năng cần thiết để xây dựng, nuôi dưỡng mối quan hệ với KH.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/nh-n-di-n-kh-ch-h-ng---nu-i-d--ng-quan-h-