[Khóa học Miễn phí] Packaging Development Phát triển Bao bì chuẩn Marketing

Bạn có biết 9 lý do tại sao Bao bì đóng vai trò quan trọng trong Marketing? Bạn có nắm được 5 yếu tố Bao bì có thể gây ảnh hưởng lên Shopper? Từ đó, liệu bạn có thể ứng dụng được 5 định hướng phát triển Ý tưởng chủ đạo cho Bao bì (Packaging Concept)? Và đâu là 4 nguyên tắc của Thiết kế Bao bì hiệu quả? Hãy tìm hiểu tất cả trong 66 phút súc tích và đầy ắp kiến thức thực tế, ví dụ sinh động của khoá học này.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/packaging-development-ph-t-tri-n-bao-b--chu-n-marketing

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé.