[Khóa học Miễn phí] Portfolio Strategy Design Thiết kế Chiến lược Danh mục

Có một sản phẩm thành công là một khởi đầu tốt nhưng để tăng trưởng lâu dài, doanh nghiệp sẽ cần nhiều hơn một sản phẩm. Một danh mục sản phẩm đa dạng sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng hơn, giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn.

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn từ tư duy đến cách thức xây dựng một danh mục sản phẩm vững chắc, giúp nắm bắt các cơ hội trên thị trường, đồng thời phù hợp với chiến lược, năng lực của doanh nghiệp.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/portfolio-strategy-design-thi-t-k--chi-n-l--c-danh-m-c