[Khóa học MIỄN PHÍ] PR Plan & Media Relations Management

Là người làm PR, đối ngoại, nhiệm vụ của bạn là xây dựng các mối quan hệ và chuyển hóa chúng thành nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp. Để làm tốt vai trò này, bạn cần hiểu rõ: Tại sao phải xây dựng mối quan hệ với các đối tác? Hoạt động nào sẽ giúp mang lại giá trị cho họ, đồng thời giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra? Với những kiến thức thực tế, khóa học này sẽ giúp bạn lần lượt giải đáp những câu hỏi trên.
Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/pr-plan---media-relations-management