[Khóa học Miễn phí] Principles of IMC Những nguyên lý Truyền thông Tổng hợp

Khóa học cung cấp những kiến thức căn bản mà bất kỳ ai làm marketing cũng cần phải nắm vững: từ việc hiểu tâm lý người dùng, cách chọn lựa kênh hiệu quả cũng như cách làm việc, phối hợp với các agency. Hiểu rõ những nguyên lý này sẽ giúp bạn vận hành một chiến dịch truyền thông tổng lực bài bản và đảm bảo tỉ lệ thành công nhất định.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/principles-of-imc-nh-ng-nguy-n-l--truy-n-th-ng-t-ng-h-p

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé