[Khóa học Miễn phí] Route to Market Thiết kế Vận hành và Tối ưu Hệ thống Phân phối

Không phải hệ thống phân phối càng lớn thì càng tốt. Khi thị trường ngày càng phức tạp và cạnh tranh, điều quan trọng là tối ưu hóa hệ thống: vừa đúng định hướng thương hiệu, vừa phù hợp thị trường và tối ưu chi phí vận hành. Công việc này thường được nhắc đến với tên gọi “Route to Market”. Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng, và quy trình thực hiện Route to Market bài bản: từ định hướng, thiết lập đến đánh giá hiệu quả.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/route-to-market-thi-t-k--v-n-h-nh-v--t-i--u-h--th-ng-ph-n-ph-i