[Khóa học Miễn phí] Sales Compensation Lên chiến lược lương thưởng thông minh

Việc tính toán lương thưởng cho một nhân viên bán hàng không chỉ đơn giản là áp vào một con số dựa trên kinh nghiệm hay trực giác, mà bạn phải xem xét toàn diện các yếu tố từ thị trường, công ty, năng lực nhân viên.

Khóa học này sẽ giúp bạn hoạch định một chiến lược lương thưởng hiệu quả, không chỉ tạo động lực cho nhân viên làm việc mà còn đảm bảo lợi nhuận của công ty, linh hoạt theo biến động thị trường.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/sales-compensation-l-n-chi-n-l--c-l--ng-th--ng-th-ng-minh