[Khóa học Miễn phí] Sales Performance Tuyển dụng & Quản lý Hiệu suất

Là người quản lý bán hàng, kết quả công việc của bạn được tính bằng kết quả của đội ngũ bạn quản lý. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao, bạn cần tìm ra những nhân viên giỏi, và giúp họ làm việc hiệu quả.

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm được quy trình tuyển dụng bài bản để tìm kiếm, sở hữu được những ứng viên xuất sắc, và giải pháp tối ưu hiệu suất đội ngũ bán hàng.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/sales-performance-tuy-n-d-ng---qu-n-l--hi-u-su-t