[Khóa học Miễn phí] Sales Training & Supervision Huấn luyện & Giám sát đội ngũ

Không phải nhân viên bán hàng nào cũng giỏi toàn diện. Dù là “lính mới” hay “lão làng”, họ đều cần bổ sung kiến thức, kỹ năng liên tục. Là người quản lý, bạn nên tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện bài bản cho nhân viên từ đó, giúp họ nâng cao hiệu suất, cải thiện doanh số, gắn bó với công ty hơn.

Khóa học này sẽ giúp bạn thiết kế cũng như thực thi kế hoạch đào tạo phù hợp cho đội ngũ của mình.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/sales-training---supervision-hu-n-luy-n---gi-m-s-t---i-ng-