[Khóa học Miễn phí] Sales Values & Target Quản trị Mục tiêu & Tăng trưởng

Bán hàng giỏi không đồng nghĩa với việc có thể trở thành một người quản lý bán hàng tốt. Khi ở vị trí cao hơn, dĩ nhiên trách nhiệm cũng thay đổi & buộc bạn phải liên tục cập nhật tư duy, kỹ năng mới. Học phần Salesforce Management Skills gồm 4 kỹ năng cần thiết cho một nhà quản lý bán hàng, với khóa học Quản trị mục tiêu & sự tăng trưởng mở đầu, giúp bạn định hướng năng lực quản trị, hiểu cách đặt mục tiêu vừa phù hợp công ty vừa khả thi cho đội nhóm.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/sales-values---target-qu-n-tr--m-c-ti-u---t-ng-tr--ng