[Khóa học Miễn phí] Sáng tạo Lưu manh (Twisted Minds)

Twist là cách nghĩ hết sức căn bản của những bạn làm sáng tạo (creative) mà nếu vận dụng khéo sẽ khiến cho ý tưởng, copy và nhiều sản phẩm khác trở nên vô cùng thú vị. Hay nói đơn giản là có khả năng gây nhớ. Và khóa học nhỏ này nhằm giúp các bạn làm quen với cách nghĩ ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những “twisted minds”!

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/s-ng-t-o-l-u-manh--twisted-minds-

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé