[Khóa học Miễn phí] The first 6 weeks 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 2)

Chia sẻ những thông tin quan trọng nhất người Brand Manager cần phải tìm kiếm khi mới lên nắm một nhãn hàng và nơi có thể tìm những nguồn thông tin đó. Hướng dẫn cách làm một cuộc khảo sát thương hiệu toàn diện (Brand Audit) để từ đó tìm ra những vấn đề và cơ hội cho thương hiệu. Đây là khoá thứ hai trong chuỗi 3 khoá học về chủ đề này. Phần 2 chia sẻ cách tìm hiểu về bộ định vị & sức khoẻ thương hiệu (BRAND) và sản phẩm (PRODUCT).

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/the-first-6-weeks-6-tu-n---u-ti-n-c-a-brand-manager--ph-n-2-