[Khóa học Miễn phí] Tối ưu doanh thu với Tiếp thị liên kết dành cho Người bán trên Shopee

Khóa học giúp học viên thành thạo các bước tham gia chương trình tiếp thị liên kết dành cho người bán của Shopee và thực thi tiếp thị liên kết hiệu quả. Bên cạnh đó, tham gia khóa học giúp bổ sung thêm các kiến thức để có thể trở thành nhà bán hàng online chuyên nghiệp.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/t-i--u-doanh-thu-v-i-ti-p-th--li-n-k-t-d-nh-cho-ng--i-b-n-tr-n-shopee