[Khóa học Miễn phí] Vietnam Media Landscape Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam

Bạn biết gì về các Xu hướng Truyền thông hiện nay tại Việt Nam? TV có còn hot? Liệu Digital & Mobile có tiếp tục bùng nổ? Báo chí và OOH sẽ phát triển ra sao? Radio có lụi tàn? Các loại hình quảng cáo nào đang phổ biến tại Việt Nam? Chi tiêu truyền thông đang như thế nào? Các media agency hiện ở Việt Nam gồm những ai? Tất cả sẽ được giải đáp trong khoá học này.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/vietnam-media-landscape-t-ng-quan-ng-nh-truy-n-th-ng-vi-t-nam

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé