[Khóa học Miễn phí] Vượt qua Từ chối & Chốt Sales hiệu quả

Khoá học giúp bạn thấu hiểu sự thật đằng sau những lời từ chối “có vẻ logic” của khách hàng, từ đó dễ dàng Xử lý & Chốt sales hiệu quả. Học viên sẽ được trang bị kỹ năng nắm bắt tâm lý, giải tỏa cảm xúc của khách hàng theo 04 bước: Hiểu lời từ chối, Xử lý từ chối, Xác nhận trước khi chốt bán và Chốt bán.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/v--t-qua-t--ch-i---ch-t-sales-hi-u-qu-