[Khóa học Miễn phí] Web Analytics Phân tích Dữ liệu Website

Website doanh nghiệp chính là nơi có khả năng ghi nhận dữ liệu về hành vi tương tác của khách hàng. Nếu biết tận dụng nguồn dữ liệu này, doanh nghiệp sẽ biết được website đang gặp vấn đề gì để cải thiện và có kế hoạch phục vụ khách hàng tốt hơn. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn từ cách cài đặt, sử dụng công cụ để thu thập, xử lý thông tin cho đến trang bị cách đọc, phân tích dữ liệu dựa trên nền tảng Google Analytics.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/web-analytics-ph-n-t-ch-d--li-u-website