[MAC] Adobe Lightroom Classic 2020 đã kích hoạt sẵn

Tất cả các chương trình Adobe 2020 dành cho Mac đều được kích hoạt, bạn không cần kích hoạt, không cần c**k…, không cần key

Hướng dẫn cho Mac:

Để tránh các lỗi như báo cáo tương thích hệ thống hoặc mã lỗi 195 hoặc thoát ứng dụng mac đột ngột và hơn thế nữa hãy làm theo các hướng dẫn đó.

Chú ý 😱! Trước khi bắt đầu quá trình cài đặt, trước tiên bạn nên cài đặt Adobe Flash Player 2020 - Phiên bản mới nhất để không gặp phải bất kỳ sự cố nào trong tương lai khi sử dụng Adobe Apps cũng để tăng tốc kết xuất đồ họa.

Download thôi:

[MAC] Adobe Lightroom Classic 2020 Actived.txt (198 Bytes)