[Miễn phí] [Win] Ashampoo Backup Pro 14

Điều quan trọng là phải sao lưu các tệp của bạn một cách thường xuyên và Ashampoo Backup Pro 14 là một trong những công cụ tốt hơn cho công việc này.

Chương trình có thể sao lưu ổ cứng và phân vùng, bạn có thể chạy sao lưu toàn bộ hoặc sao lưu tăng dần.

Tùy chọn tăng dần sẽ chỉ sao lưu các tệp đã thay đổi kể từ lần sao lưu cuối cùng, tùy chọn này nhanh hơn và tạo các tệp nhỏ hơn, nhưng khôi phục chậm hơn vì tất cả các phần tăng phải được kết hợp.

Các bản sao lưu được thực hiện ở chế độ nền và phần mềm Ashampoo này sẽ không bao giờ làm phiền công việc của bạn.

Điều cần thiết là bạn phải sao lưu các tệp cá nhân quan trọng của mình một cách thường xuyên trong trường hợp dữ liệu của bạn không thể truy cập được do hỏng đĩa hoặc nhiễm phần mềm độc hại.

Ashampoo Backup Pro 14 License.txt (228 Bytes)