Nhờ mọi người tu vấn set cài đặt và dùng nv có ổn ko

Nhờ mọi người tư vấn giúp e. Chỗ nhà trọ e dùng 10 cam ip hik. Gói mạng đang dùng của vnpt 60mp. E dùng cục cân bằng drayteck vigor2926. E lắp thêm 6 cục wifi chia cho 3 tầng mã wifi như hình. Nhờ mọi người tu vấn set cài đặt và dùng nv có ổn ko giúp e ah.