Những web Kế toán không thể không biết

 1. Trang chủ của tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

 2. Tra cứu thông tin người nộp thuế : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

 3. Tra cứu thông tin về hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

 4. Tra cứu thông tin người nộp thuế : https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

 5. Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng : http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

https://thuedientu.gdt.gov.vn

 1. Nộp thuế điện tử : https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

https://thuedientu.gdt.gov.vn

 1. Nộp hồ sơ kê khai thuế của hộ,cá nhân kinh doanh : http://canhan.gdt.gov.vn
  ,http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

 2. Tra cứu bảo hiểm : www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu

 3. Tra cứu mã số thuế cá nhân : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx
  :

 4. Tra cứu tờ khai hải quan : https://www.customs.gov.vn/Site
  …/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx

 5. Tra cứu Biểu thuế - phân loại – HS ( Hải quan ) : https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

 6. Tra cứu nợ thuế ( Hải quan ) : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

 7. Tra cứu thông tin của hộ , cá nhân kinh doanh :http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

 8. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế :http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

 9. Trang thuế của phú thọ + bắc ninh :http://thuedientu.gdt.gov.vn

16.Quyết định cưỡng chế hóa đơn :http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

17.Danh sách các công ty bán hàng hoàn thuế GTGT cho nước ngoài :http://hanoi.gdt.gov.vn/
…/tVJbT…/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 1. Tra cứu tình hình xử lý hồ sơ bảo hiểm xã hội :http://bhxhhn.com.vn/tracucdichvucongtructuy
  …/…/Default.aspx

 2. Đăng ký giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội : http://bhxh.vnpost.vn/Security/SignIn


(Sưu tầm)