Nội quy khi tham gia Diễn Đàn Tin Học

Khi tham gia và đăng ký thành viên tại diễn đàn tin học việt nam (diendantinhoc.vn) là bạn đồng ý với Thỏa thuận này.

I. Mục đích, nội dung – Điều khoản sử dụng

1. Mục đích, nội dung dịch vụ

 • DienDanTinHoc.vn là nơi Thành viên chia sẻ, trao đổi thông tin về
  khoa học và công nghệ về các xu hướng, thiết bị, công cụ khoa học và công nghệ.
 • DienDanTinHoc.vn là nơi Thành viên giới thiệu, tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi
  thông tin về các sản phẩm khoa học công nghệ mới trên thị trường Việt Nam và
  thế giới.

2. Điều khoản sử dụng

 • Để truy cập và sử dụng DienDanTinHoc.vn, Thành viên phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà DienDanTinHoc.vn liên kết, tích hợp, bao gồm.
 • Khi truy cập, sử dụng DienDanTinHoc.vn bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối Internet) hoặc sử dụng ứng dụng DienDanTinHoc.vn thì Thành viên cũng phải tuân theo Quy chế này.
 • Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên, DienDanTinHoc.vn không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng DienDanTinHoc.vn có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Thành viên. DienDanTinHoc.vn sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ

 1. Thành viên tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và
  sử dụng DienDanTinHoc.vn. Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi muốn đăng ký
  thành viên thì người giám hộ hợp pháp phải đồng ý và quyết định việc đăng ký thông tin
  cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc
  đăng ký đó.
 2. Sau khi Thành viên đăng nhập vào hệ thống, Thành viên có thể thay đổi tên thành
  viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những
  điều cấm của Thỏa thuận này.
 3. Thành viên phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng Dịch vụ, chia sẻ thông tin trên DienDanTinHoc.vn. Mỗi Thành viên chỉ được đăng ký 1 tài khoản trên MXH.
 4. Trên Website của hệ thống DienDanTinHoc.vn xuất hiện link website, hoặc biểu tượng
  website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của DienDanTinHoc.vn.
  Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Thành viên
  hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. DienDanTinHoc.vn sẽ
  không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài trang
  hệ thống các trang web của DienDanTinHoc.vn.

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên DienDanTinHoc.vn

Khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống DienDanTinHoc.vn, nghiêm cấm Thành viên thực hiện
một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

 1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên DienDanTinHoc.vn nhằm mục đích:
 • Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an
  ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền
  chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng
  tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan,
  phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
 1. Thành viên lợi dụng việc sử dụng hệ thống DienDanTinHoc.vn nhằm tiết lộ bí mật nhà
  nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy
  định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống website DienDanTinHoc.vn.
 2. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm
  báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên DienDanTinHoc.vn.
 3. Khi giao tiếp với người dùng khác, Thành viên quấy rối, chửi bới, đả kích, làm phiền
  hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
 4. Thành viên có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá
  nhân khác, Thành viên phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng
  hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình
  ảnh.
 5. Lợi dụng mạng xã hội DienDanTinHoc.vn để thu thập thông tin của Thành viên, công bố
  thông tin, tư liệu về đời tư của Thành viên khác.
 6. Không được đặt tên thành viên (nick name, user name):
  ● Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà
  nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý
  nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
  ● Tên thành viên trùng với các Điều hành viên, Quản trị viên.
  ● Tên thành viên cố tình trùng với thành viên khác dưới mọi hình thức, kỹ thuật.
  ● Tên thành viên kiểu abc1, abc2, abc3.
  ● Tên thành viên bao gồm các ký tự không thấy hay ẩn đi.
 7. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân
  dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc,…).
 8. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng
  không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư
  dây truyền, cơ hội đầu tư trên DienDanTinHoc.vn.
 9. Lợi dụng DienDanTinHoc.vn để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận
  liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật. Chia sẻ các tài khoản fshare, megashare, tenlua,
  itunes, mediafire.
 10. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập
  thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên DienDanTinHoc.vn.
 11. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng,
  thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 12. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch
  vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản
  trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu
  khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu,
  thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các
  vùng địa lý khác nhau.
 13. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch
  vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại,
  nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu,
  hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.
 14. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không
  có sự đồng ý của DienDanTinHoc.vn. Thành viên không được phép xây dựng mô hình kinh
  doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề
  cập tại DienDanTinHoc.vn bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố
  trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra,
  chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ
  hoặc dựa trên bất kỳ Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền,
  chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.
 15. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên
  DienDanTinHoc.vn xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 16. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán
  các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ
  thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 17. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can
  thiệp vào hệ thống DienDanTinHoc.vn.
 18. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng
  nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ DienDanTinHoc.vn.

IV. Quy tắc quản lý xử phạt vi phạm người dùng

 1. Các nguyên tắc đối với Thành viên:
 • Thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức
  độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
 • Trường hợp hành vi vi phạm của Thành viên chưa được quy định trong thỏa thuận
  này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, DienDanTinHoc.vn sẽ đơn phương, toàn
  quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
 • Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
 • Các hình thức xử phạt:
 • Hình thức xử phạt 1: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo, nhắc nhở.
 • Hình thức xử phạt 2: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo, nhắc nhở và khóa tài
  khoản 07 ngày
 • Hình thức xử phạt 3: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo và khóa tài khoản 30 ngày
  hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.
 1. Các hình thức xử phạt.

● Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp
dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

 • Thành viên có hành vi lợi dụng DienDanTinHoc.vn nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã
  Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người
  dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị
  anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử
  dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị
  hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Thành viên đăng tải hình ảnh, âm thanh,
  video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp,
  video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.
 • Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng DienDanTinHoc.vn, người dùng đăng tải nội dung
  thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ
  bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có
  chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo
  tài sản của người khác.
 • Phá hoại hệ thống mạng xã hội DienDanTinHoc.vn: Thành viên lợi dụng việc sử dụng
  sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc
  truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật
  phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
 • Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực
  hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 • Lan truyền thông tin quảng cáo, spam hàng loạt.
 • Đã vi phạm bị cảnh cáo, nhắc nhở 2 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

● Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 07 ngày được áp dụng bao gồm nhưng
không giới hạn đối với các hành vi sau.

 • Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành
  viên khác đến các kênh khác của DienDanTinHoc.vn để gây rối hoặc tuyên truyền những thông
  tin vi phạm.
 • Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những
  tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa
  được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy
  nhiễu.
 • Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc
  phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá
  nhân.
 • Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn
  mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.
 • Đã vi phạm bị cảnh cáo, nhắc nhở 1 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

● Hình thức xử phạt 1, cảnh cáo, nhắc nhở được áp dụng bao gồm nhưng
không giới hạn đối với các hành vi sau.

 • Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.
 • Lôi kéo công đồng thành viên có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm
  văn hóa đạo đức.
 • Các hình ảnh video được đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục.

V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.

 1. Thành viên DienDanTinHoc.vn có thể liên hệ để cung cấp nhưng nội dung hoạt động phù
  hợp với các lĩnh vực hoạt động của DienDanTinHoc.vn mà không vi phạm pháp luật hay quy
  định của DienDanTinHoc.vn.
 2. Nội dung đăng tải ở các chuyên mục phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà DienDanTinHoc.vn định hướng.
 3. Các qui định về việc đăng tải nội dung trên MXH bao gồm nhưng không chỉ giới hạn
  các điều khoản dưới đây:
 • Trước khi viết bài vui lòng xem qua diễn đàn xem đã đề cập chưa.
 • Nội dung tiêu đề, bài viết phải rõ ràng, nghiêm túc.
 • Không gửi một nội dung ở nhiều nơi.
 • Đối với các chuyên mục có sẵn mẫu, thành viên phải gởi bài theo mẫu qui định.
 • Bài trả lời không lạc đề, phải có tính xây dựng, nội dung rõ ràng.
 • Khi muốn cám ơn người gởi bài, chỉ cần nhấn nút lệnh “Thích".
 1. DienDanTinHoc.vn không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi bất kỳ Thành
  viên nào. DienDanTinHoc.vn không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm
  quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ, và DienDanTinHoc.vn sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát
  hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không
  cần thông báo trước.
 2. Hệ thống website DienDanTinHoc.vn cho phép Thành viên đăng tải, các video, thông tin,
  hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định
  trong bản Thỏa thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.
 3. Thành viên là người thực hiện được quyền trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, giao
  lưu trực tuyến, bình chọn,… phù hợp với các quy định của DienDanTinHoc.vn. Thành viên
  đồng ý rằng Thành viên sẽ không đăng tải lên DienDanTinHoc.vn các nội dung đã có bản
  quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí
  tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp Thành viên là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung
  này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.
 4. Thành viên có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sư, khả năng bị phạt vi
  phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác
  giả hoặc quyền liên quan.
 5. Thành viên để DienDanTinHoc.vn tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh
  sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình
  thức khác của Thành viên mà Thành viên cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử
  dụng hệ thống website DienDanTinHoc.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Thành viên đồng ý từ
  bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các
  chi trả khác liên quan đến việc DienDanTinHoc.vn kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu,
  chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà Thành viên cung
  cấp, chia sẻ, trao đổi của Thành viên.
 6. Thành viên được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải bao gồm nhưng không giới hạn
  việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá
  nhân hoặc phi thương mại.
 7. Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, Thành viên có thể
  chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng DienDanTinHoc.vn mặc định. Thành
  viên đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin
  số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet.
 8. Trong mọi trường hợp, DienDanTinHoc.vn được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù
  hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc
  gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình
  ảnh của Thành viên xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website DienDanTinHoc.vn.
 9. Thành viên hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm mạng xã hội này,
  Thành viên sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn
  khác nhau. DienDanTinHoc.vn không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ
  an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Thành viên khác
  đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể Thành viên thấy một vài thông tin, bình luận do
  Thành viên khác đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này,
  Thành viên có thể liên hệ với DienDanTinHoc.vn để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm
  bảo quyền lợi.
 10. DienDanTinHoc.vn quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử
  dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu Thành viên là cha mẹ hoặc
  người giám hộ hợp pháp của Thành viên khác, Thành viên có trách nhiệm xem xét và
  xác định sản phẩm, nội dung nào của DienDanTinHoc.vn thích hợp cho con em của mình.
  Tương tự, nếu Thành viên là trẻ em thì Thành viên phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người
  giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay
  không.
 11. Khi Thành viên truy cập vào sản phẩm khác, ứng dụng hoặc website liên kết với
  mạng xã hội này, Thành viên phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà
  Thành viên sử dụng. Có thể có những sản phẩm không thuộc quyền sở hữu của DienDanTinHoc.vn, và do vậy Thành viên phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử
  dụng sản phẩm này.
 12. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, DienDanTinHoc.vn luôn sáng tạo, nâng cấp sản
  phẩm được tốt hơn, vì vậy, sản phẩm mạng xã hội này có thể được phát triển trên thiết bị
  viễn thông hoặc công nghệ khác (nếu có), và do vậy có thể những thông tin liên quan cá
  nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi Thành viên đang
  sử dụng dịch vụ, sản phẩm.
 13. Mạng xã hội này có nhiều tính năng, chức năng, tích hợp nhiều trò chơi, ứng dụng,
  liên kết website vì vậy khi sử dụng sản phẩm này, Thành viên cần phải đọc kỹ các hướng
  dẫn, quy định sử dụng sản phẩm.

VI. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên

 1. Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội DienDanTinHoc.vn theo đúng thỏa thuận sử dụng
  dịch vụ giữa DienDanTinHoc.vn và Thành viên
 2. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo thỏa thuận bay và các
  quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.
 3. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
 4. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, đưa trên mạng xã
  hội DienDanTinHoc.vn.
 5. Thành viên có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị
  tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Thành viên phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.
  DienDanTinHoc.vn sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết
  định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về
  mọi tổn thất phát sinh.
 6. Thành viên đồng ý sẽ thông báo ngay cho DienDanTinHoc.vn về bất kỳ trường hợp nào sử
  dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Thành viên hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ
  hệ thống bảo mật nào. Thành viên cũng bảo đảm rằng, Thành viên luôn thoát tài khoản
  của mình sau mỗi lần sử dụng.
 7. Khi phát hiện ra lỗi của DienDanTinHoc.vn hay các nội dung vi phạm, Thành viên thông
  báo cho Bộ phận quản lý nội dung DienDanTinHoc.vn qua phương thức sau:
 1. Thành viên có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự
  nếu Thành viên vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Thành viên sử dụng sản
  phẩm DienDanTinHoc.vn này.
 2. Thành viên phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi
  cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm DienDanTinHoc.vn sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và
  có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu cần thiết.
 3. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

VII. Quyền và trách nhiệm của DienDanTinHoc.vn

 1. Cung cấp cộng đồng trao đổi thảo luận TRỪ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;
 2. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng cộng đồng trao đổi thảo luận DienDanTinHoc.vn;
 3. DienDanTinHoc.vn phải có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của
  Thành viên; thông báo cho Thành viên về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ,
  trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
 4. DienDanTinHoc.vn phải bảo đảm quyền quyết định của Thành viên khi cho phép thông tin
  cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
 5. DienDanTinHoc.vn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để
  loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.
 6. DienDanTinHoc.vn có quyền cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Thành viên
  có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ
  quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 7. DienDanTinHoc.vn có ít nhất hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra,
  kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
  quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy
  định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 8. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang
  thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy
  định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ,
  chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá
  nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;
 9. DienDanTinHoc.vn sẽ tiến hành báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các
  cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 10. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Thành viên vi phạm bất cứ điều khoản nào
  trong Thỏa thuận cung cấp cộng đồng trao đổi thảo luận này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt,
  xóa bỏ tài khoản của Thành viên mà không cần sự đồng ý của Thành viên và không phải
  chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thành viên.
 11. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm DienDanTinHoc.vn,
  chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản
  phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu
  cần thiết.
 12. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc
  những lỗi khác, DienDanTinHoc.vn có quyền sử dụng những thông tin mà Thành viên cung
  cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định
  của pháp luật.
 13. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này,
  DienDanTinHoc.vn có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật
  bởi Thành viên và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Thành viên vi phạm.
  Trong trường hợp nhận được tố cáo của Thành viên khác, DienDanTinHoc.vn sẽ tiến hành
  giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm
  DienDanTinHoc.vn có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật
  bởi Thành viên và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Thành viên vi phạm.
  Chúng tôi (DienDanTinHoc.vn) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các
  trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng,
  chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của DienDanTinHoc.vn là quyết định
  cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.
 14. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của DienDanTinHoc.vn.
 15. Nhận và giải quyết khiếu nại của Thành viên các trường hợp phát sinh trong quá
  trình sử dụng DienDanTinHoc.vn, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài
  khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

 1. Chúng tôi (DienDanTinHoc.vn) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ
  thống trong quá trình Thành viên sử dụng DienDanTinHoc.vn.
 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không
  giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet
  hoặc do thiên tai,… người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi
  cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên DienDanTinHoc.vn sẽ
  không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 3. Chúng tôi (DienDanTinHoc.vn) hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch
  của Thành viên với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm DienDanTinHoc.vn. Khi Thành
  viên sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Thành viên đã hiểu và đồng ý tự
  chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
 4. Bài viết, hình ảnh, media của Thành viên có thể có những hạn chế, có thể gây phản
  đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp, DienDanTinHoc.vn không có trách
  nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào. Nội dung được đăng không
  phản ánh quan điểm hay chính sách của chúng tôi (DienDanTinHoc.vn). Chúng tôi có quyền,
  nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ
  khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng
  như vi phạm pháp luật.

** IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền **

 1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, Thành viên có thể chia sẻ thông tin
  được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và Thành viên phải tự chịu trách
  nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như
  tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Thành
  viên với cá nhân Thành viên hoặc nhóm Thành viên, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong
  mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù
  hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc
  gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Thành viên
  xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
 2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả,
  thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản
  phẩm của DienDanTinHoc.vn. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được
  chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng
  tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay
  hàm ý để Thành viên thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Thành viên không có quyền
  sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép
  bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
 3. Thành viên đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý
  tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác
  mà Thành viên cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm DienDanTinHoc.vn
  một cách hoàn toàn miễn phí. Thành viên từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu
  với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan
  đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của
  Thành viên .
 4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:
 • Nếu Thành viên tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu
  khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ DienDanTinHoc.vn đang bị vi phạm quyền sở
  hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình
  cụ thể được quy định dưới đây.
 • Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và
  xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
 • Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Thành viên , vui lòng gửi
  thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
 • Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản
  phẩm độc quyền.
 • Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Thành viên cho là bị vi phạm,
 • Mô tả về nơi mà các tài liệu Thành viên cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ
  DienDanTinHoc.vn đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.
 • Thông tin liên hệ của Thành viên như địa chỉ, số điện thoại, email để DienDanTinHoc.vn có thể liên hệ với Thành viên .
 • Thành viên tuyên bố rằng Thành viên tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là
  không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;
 • Thành viên tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Thành viên là chính
  xác và Thành viên chấp nhận hình phạt về tội khai man mà Thành viên được ủy quyền
  hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
 • Nếu tài khoản DienDanTinHoc.vn vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Thành viên
  gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm
  trọng của sự việc, chúng tôi (DienDanTinHoc.vn) có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi
  phạm đó.
  Email liên hệ: [email protected]