[OpenSource] Nền tảng chat miễn phí có thể thay thế cho Intercom, Zendesk & Salesforce

Nền tảng chat miễn phí có thể thay thế cho Intercom, Zendesk & Salesforce

Quản lý các cuộc trò chuyện, xây dựng mối quan hệ và làm hài lòng khách hàng của bạn, tất cả trong một nơi.

📥 Chia sẻ Hộp thư nhận
Cộng tác dễ dàng với các đồng nghiệp khác và quản lý các cuộc trò chuyện

💬 Trò chuyện trực tiếp
Trò chuyện trực tiếp đơn giản và thanh lịch cho trang web của bạn

🎡 Đa kênh
Kết nối với khách hàng của bạn trên các kênh mà họ lựa chọn

🤖 Chatbots
Dễ dàng tích hợp với các nền tảng chatbot phổ biến để tự động hóa các cuộc trò chuyện

📱Ứng dụng di động
Đừng bỏ lỡ những khách hàng mới. Quản lý các cuộc trò chuyện khi đang di chuyển

⚡Tích hợp
Cho quy trình làm việc của bạn với các tiện ích.

Có OpenSource cho Android & iOS luôn nhé.


Xem thông tin trong file dưới nhé:

*[Op*enSource] Nền tảng chat miễn phí có thể thay thế cho Intercom, Zendesk & Salesforce.zip (1.3 KB)