Phương pháp đếm nến td-combo

Chú thích:

  1. Giá đóng cửa: Nến xanh thì lấy giá ngọn, nến đỏ thì lấy giá gốc, không tính râu nến.

  2. Setup lệnh bán(Short): thì ta đếm nến theo chiều tăng.

  3. Setup lệnh mua(Long): thì ta đếm nến theo chiều giảm.

Công thức:

  • Nến số 1 có giá đóng cửa Cao/Thấp hơn so với giá đóng cửa của NẾN THỨ 4 TRƯỚC ĐÓ là hợp lệ.

  • Những nến sau đó có giá đóng cửa Cao/Thấp hơn so với giá đóng cửa của 2 NẾN TRƯỚC ĐÓ thì được coi là hợp lệ.

  • Có ĐỦ 13 NẾN HỢP LỆ thì setup thành công hệ thống TD Combo.

  • 13 nến hợp lệ trong TD Combo KHÔNG CẦN PHẢI LIÊN TIẾP NHAU giống như TD setup.

Demo:

  • Xem hình bên dưới, mình đã có đánh dấu sẵn vị trí hợp lệ của các nến.

  • Trong hình là Setup lệnh Bán(Short), nên mình đếm nến theo chiều tăng.

  • Có gì không hiểu vui lòng comment bên dưới bài viết

Cre: Phan Đức Nhật


Bài chỉ mang tính chất tham khảo