Redirect 301 sang site có còn hiệu quả không?

Anh em cho mình hỏi kỹ thuật mua PBN rồi redirect 301 sang site có còn hiệu quả ko ak