Số điện thoai 02435806500 là của ai?

Có phải bạn bị SDT 02435806500 nhá máy phải không? Nếu có cùng chia sẻ thông tin với chúng tôi nhé.

02435806500
(024) 35806500 là số điện thoại cố định ở Thành phố Hà Nội được cấp bởi mạng VNPT .

Tôi cũng bị số này nhá, đổ 1 hồi chuông rồi tắt, không biết của ai, tôi không dám gọi lại.

1 Likes

Yes, số này thấy nhiều cộng đồng bảo lừa đảo, nên tốt nhất bạn đừng gọi lại nhé