Tại sao website của em không thấy được index

Em dân newbie mới vào nghề seo, website em làm được tầm 6 tháng. Nhưng mới up bài được 2 tuần đổ lại đây. Nhưng bài up hơn 10 ngày rồi vẫn chưa được index, bài viết hơn 1000 từ unique + submit gg và gửi tool index. Nhưng check quài vẫn không thấy được index. Mọi ng cho em ý kiến tham khảo với, mong ad duyệt.

P/S: site e đã làm sitemap và không có chặn noindex bot ạ