Thắc mắc là web site.google spam từ khóa ntn này mà vẫn lên được top

Mình đang thắc mắc là web site.google spam từ khóa ntn này mà vẫn lên được top. Bao nhiêu thuật toán của google, Yếu tố của seo của google đâu hết rồi. Chắc ông này cháu google rồi