Viettel tự nhiên nhắn tin vậy là sao hả các bác

[TB] Thong tin thue bao cua Quy khach co the chua chinh xac hoac vi pham Nghi dinh 49/2017/ND-CP. De khong bi tam ngung dich vu 1 chieu, Quy khach vui long mang CMND/The can cuoc den cua hang Viettel xac nhan/dang ky lai thong tin truoc ngay 10/03/2021. Chi tiet LH 198 (0d). Tran trong!


[TB] Thông tin thuê bao cùa Quý khách có thể chưa chính xác hoặc vi phạm Nghị Định 49/2017/ND-CP. Để không bị tạm ngưng dịch vụ 1 chiều, Quý Khách vui lòng mang CMND/Thẻ căn cước đến cửa hàng Viettel xác nhận/đăng ký lại thông tin trước ngày 10/03/2021. Chi tiết LH 198 (0đ). Trân trọng.

Em có gọi tổng đài, mà họ báo là không có nhắn tin đó…hix…hix

Bạn ra cửa hàng Viettel, cái này đa phần là do lỗi thuê bao chính chủ, nếu thông tin đăng ký chính xác với chủ thuê bao, thì bạn xem coi trong vòng 30 ngày, bạn có thực hiện cuộc gọi hay tiêu tiền trên SIM này > 3000đ ko nhé…vì không tiêu tiền hay gọi trên > 3000đ bạn vẫn bị xem là không hoạt động.

1 Likes