Tạo một file mới 400x400 pixel, nền trắng

- Nhấn D để trả lại màu căn bản > Chọn Gradient Tool > Trên Options Bar chọn Linear Gradient > Kéo một nét từ trái qua phải (giữ phím Shift trong lúc kéo).

- Filter > Distort > Polar Coordinates > Rect. to Polar > OK

- Filter > Stylize > Wind > Method: Wind, Direction: From the Right > OK > Lập lại 2 - 4 lần (Ctrl + F)

- Filter > Distort > Polar Coordinates > Polar to Rect. > OK- Duplicate Layer. Vao Edit > Transform > Flip Horizontal.

- Chọn Rect. Marquee Tool > Select một nữa bên trái trên layer vừa Duplicate.- Nhấn Delete > Ctrl + D để deselect > Ctrl + E để merge 2 layer lại với nhau.

- Filter > Distort > Polar Coordinates > Rect. to Polar > OK.

- Duplicate layer > Đổi chế độ hòa trộn thành Lighten. Vào Edit > Transform > Flip Horizontal > Ctrl + E.

- Duplicate layer > Đổi chế độ hòa trộn thành Lighten. Vào Edit > Transform > Rotate 90 CW > Ctrl + E.- Filter > Distort > Polar Coordinates > Rect. to Polar > OK.
- Duplicate layer > Đổi chế độ hòa trộn thành Multiply > Ctrl + J thêm 2 lần nữa.

- Ctrl + Shift + E để merge tất cả các layer lại.

- Chọn Elliptical Marquee Tool > Select một vòng tròn như sau (giữ phím shift để vẽ hình tròn):- Ctrl + Shift + I để hoán chuyển vùng lựa chọn (Select Inverse)
- Có 2 cách:

Cách 1: Nhấn D > Shift + BackSpace > Use: Foreground, Mode: Normal, Opacity: 100% > Ok.

Cách 2: Nhấn D > Nhấn X > Nhấn Delete.

- Ctrl + D để deselect.

- Duplicate layer > Đổi chế độ hòa trộn thành Lighten > Ctrl + T quay một góc 180 độ > Enter > Ctrl + E.

- Duplicate layer > Đổi chế độ hòa trộn thành Lighten > Ctrl + T quay một góc 90 độ > Enter > Ctrl + E.

- Duplicate layer > Đổi chế độ hòa trộn thành Lighten > Ctrl + T quay một góc 45 độ > Enter > Ctrl + E.

- Filter > Distort > Polar Coordinates > Polar to Rect. > OK.
- Image > Rotate Canvas > 90 CW.

- Filter > Stylize > Wind > Method: Wind, Direction: From the Right > OK > Lập lại một lần nữa (Ctrl + F)

- Image > Rotate Canvas > 90 CCW.

- Filter > Distort > Polar Coordinates > Rect. to Polar > OK.

- Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl + U) > Đánh dấu Colorize và dùng số liệu như ý muốn. Ở đây net dùng 100/50/0.DMCA.com Protection Status
Chia sẻ bài viết...Copy đoạn dưới và gửi cho bạn bè qua Yahoo!
Link bài viết Diễn Đàn Tin Học by QRCode