Hướng dẫn cách Download Miễn phí tại đây:
IDM 6.11 Full Crack, Internet Download Manager (IDM) 6.11 Full CrackInternet Download Manager (IDM) là phan mem ho tro download tot nhat trên HÐH Windows. Ch?c nang và công d?ng c?a IDM thì ch?c là kh?i ph?i bàn r?i, nên mình s? ko copy paste l?i ra dây n?a.


Download Internet Download Manager (IDM) 6.11
Hu?ng d?n di?n key và s?a file host:
Vào du?ng d?n: C:\Windows\System32\drivers\etc
M? file host lên và thêm xuong duoi cùng dòng:
HTML Code:
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
Serials
HTML Code:
NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A
629U7-XLT5H-6SCGJ-2CENZ
XONF7-PMUOL-HU7P4-D1QQX
F9TZ9-P6IGF-SME74-2WP21
CJA0S-K6CO4-R4NPJ-EKNRK
N0Z90-KJTTW-7TZO4-I27A1
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
L67GT-CE6TR-DFT1D-XWVCM


Huong dan Download nhanh: Ch?n "download on low speed" --> "Install and download file for free! (speed ~ 100 Kbs)"


DOWNLOAD:


DMCA.com Protection Status
Chia sẻ bài viết...Copy đoạn dưới và gửi cho bạn bè qua Yahoo!
Link bài viết Diễn Đàn Tin Học by QRCode