Nền đẹp cho nick chat

Hãy tìm kiếm trước khi HỎI hoặc ĐĂNG BÀI
Trang 1/3 123 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 28
 1. #1
  Người Đóng Góp Hàng Đầu
  Gia nhập
  Nov 2008
  Nơi cư ngụ
  Hell
  Bài gởi
  1,523

  Cool Nền đẹp cho nick chat

  Cái này mình sưu tầm được trên mạng giới thiệu giúp mọi người có được 1 nick chat đẹp như ý

  <h3>ãy tạo ra 6 cái nick ảo
  và add 6 cai nick đó
  rồi add cả nick thật của mình


  Chú ý máy bạn phải hiện ra addressbook thì làm mới thành công

  Có nghĩa là Addressbook phải hiện ra danh sách bạn

  Sửa từng contact details

  Số 1 là nick thật

  Lần lượt số 2,3,4,5,6,7 là nick ảo

  Chú ý:Chỉ cho vào ô đầu tiên trong 3 ô

  ================================================== ================================================== ===============================

  1E (¯¯`·.¸ My LoVe For You ¸.·´¯¯)
  2N ( °·.¸ ~\ / ~ ¸.·° )
  3G ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) )
  4L °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·°
  5A ¸.·° | | °·.¸
  6N / ¸.·´`··´`·.¸ \
  7D (_ ¸.·° forever °·.¸ _) ================================================== ================================================== ===============================

  A *.L.* *.O.* *.V.* *.E.*
  B *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
  C *.* * *.* *.* * *.*
  D *.* Tình_Yêu *.* *.* Bat_Tu *.*
  E *.* T *.* ™Yêu™ *.* ? *.*
  F *.* *.* *.*Em*.* *.* *.*
  G *.* ™Nhiêu™ *.*

  ================================================== ================================================== ===============================

  Lưu ý đối với cái này thì dòng 1 là group

  !!!!!!! .÷*****÷. love .÷*****÷.
  ! .**' '**. .**' '**.
  !! .**' Anh Yêu Em '**.
  !!! '**. .**'
  !!!! .+****+. '**. Love .**' .+****+.
  !!!!! : Cha`ng : '**. _Va`_ .**' : Na`ng :
  !!!!!! `*****´ .÷*****÷. love .÷*****÷. `*****´
  !!!!!!! `*-................-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-................-*´
  ================================================== ================================================== ===============================

  A "·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·"
  B "* † * My "LoVe" FoReVeR * † *"
  C "·´¨*·.¸¸.*..^_^ Chi Yêu Mình Em ^_^..*.¸¸.·*¨."
  D "·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·"
  E *(¨`·.·´¨)*
  F `·.¸.·´
  ================================================== ================================================== ===============================

  Add 12 Nick 10 nick ảo và 2 nick thật (thực ra là nick ảo của người khác cho dể hiểu)

  A (( ` '- " ` ´ " -' ´ )).............................(( ` '- " ` ´ " -' ´ ))
  B ) - - (....................................) - - (
  C / (0 _ 0) \............................./ (0 _ 0) \
  D \ (0) /..................................\ (0) /
  E _ '-.._'='_..-' _.................................._ '-.._'='_..-' _
  F /`; # ' # ' # .-. # ' # ' # ;´\........./`; # ' # ' # .-. # ' # ' # ;´\
  G \_)) '^' ((_/..........\_)) '^' ((_/
  H #. Ti`nh Ye^u .#..........#. Ti`nh Ye^u .#
  I '#. Cua Chu'ng Mi`nh .#'............'#. Cua Chu'ng Mi`nh .#'
  K / '#. La .#' \............./ '#. La .#' \
  L _\ \' #. Vi~nh Cuu .# '/ /_........ _\ \' #. Vi~nh Cuu .# '/ /_
  M (( (__) '#' (__) ))...................(( (__) '#' (__) ))

  ================================================== ================================================== ===============================

  1 *********o0o********* .•:%¨`•..•´¨%:•. *********o0o*********
  2 (\__/) *•-:::::::::::::::::I:::::::::::::::-•* (\__/)
  3 (>'o'<) *•-:::::::::::::::::::::::::::::::::::-•* (>'o'<)
  4 (")_(") *•-:::::::::::::Love:::::::::::-•* (")_(")
  5 *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)* *•-:::::::::::::::::::::::::::-•* *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)*
  6 »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~« *•-::::You::::-•* »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~«
  7 *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)* *•-::::-•* *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)*
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 .÷*****÷. Khanh .÷*****÷.
  2 (\__/) .**' '**. My .**' '**. (\__/)
  3 (>'o'<) .**' Anh Yêu Em '**. (>'o'<)
  4 (")_(") '**. .**' (")_(")
  5 *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)* .+****+. '**. Love .**' .+****+. *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)*
  6 »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~« : Cha`ng : '**. _Va`_ .**' : Na`ng : »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~«
  7 *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)* `*****´ .÷*****÷. love .÷*****÷. `*****´ *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)*
  8 `*-................-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-................-*´
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 »~:.·º`·.*(`'·.¸(`'·.¸Ma~i Ye^u Anh Ma` Tho^i¸.·'´)¸.·'´)*.·´º·.:~
  2 -:¦:-·.¸¸.·º¯¯*-:¦:- -»º«-(¯`·.[E][M][.]--[H][A][N]--[E][M][.].·´¯)-»º«- -:¦:-*¯¯º·.¸¸.-:¦:-
  3 ((¯`½`«`·.%(*·.¸(`·.¸ {V}{I}{Q}{U}{A}{Y}{E}{U}{A}{N}{H} ¸.·´)¸.·*)%.·´»½´¯))
  4 (¯`H´¯) ".´¯¯*·.¸¸.·º°.Mo^~i-Ha^.n-Na`y-Bi't-Ti'nh-Sao-Da^y.°º·.¸¸.·*¯¯`." (¯`Q´¯)
  5 `*.¸.*´ (\__/)".´`·.(¸.·´(¸.·*[DauWa']*·.¸)`·.¸)¸.·´`·"(\__/) `*.¸.*´
  6 ¸.•´¸.•*¯¯)¸.•*¯¯) (>'o'<) (*(¯¯`·.·´¯¯)*) (>'o'<) (¯¯*•.¸(¯¯*•.¸`•.¸
  7 (¸.•´(¸.•´¸.•´¸.•¯¯•. (")_(") `~,|,~´ (")_(") .•´¯¯•.¸¸`•.¸)`•.¸)
  ================================================== ================================================== ===============================

  A Love .÷*****÷. .÷*****÷. You
  1 .** ' ' **. .** ' ' **. .
  2 .** ' ** ' **.
  3 .** ' ...ONLY... ' **. .
  4 .+***+. .** ' ..LOVE.. ' **. .+***+. .
  5 : ± : .** ' ' **. : ± : .
  6 : *+.+´ .+**+. '.**. .**.' .+**+. `+.+* :
  7 `*-..........-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-..........-*´
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 «»«»«»«»«»«»«» ::::::::*.T.*:::::::::::::*.K.*::::::::::::::::::¯¯`·.¸ * ¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.K.*:::::::::::::* .T.*::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  2 «»«»«»«»«»«»«» ::::::*.*::::::::*.**.*:::::::*.*:::::::::¯¯`·.¸ILoveYou¸.·´¯¯)::::::::::*.*::::::: :*.**.*:::::::*.*:::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  3 «»«»«»«»«»«»«» ::::*.*::::¯`·¸¸·´¯):::::::*.*::::::::::::¯¯`·.¸ ! ¸.·´¯¯):::::::::::::*.*::::::¯`·¸¸·´¯)::::::::*.*:::: «»«»«»«»«»«»«»
  4 «»«»«»«»«»«»«»::::::*.*:::::::°·. ¸.·°:::::::*.*::::::::::::::::::¯¯`·.¸¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.*:::::: :°·.¸¸.·°::::::::*.*::::::«»«»«»«»« »«»«»
  5 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::*.*::::::::::::::::::*.*::::::::::::::::: :::::::::::¯`·..·´¯):::::::::::::::::::::::::::::*.*:::: ::::::::::::::*.*:::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  6 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::::::*.*:::::::::::*.*:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::°:¦:°:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::*.*:::::::::::*.*:::::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  7 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::::::::::::::*.*::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°::::::::::::::::::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°:::::::::::*.*::::::::::::::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»

  ================================================== ================================================== ===============================

  1E (¯¯`·.¸ My L0v3 F0r Y0u ¸.·´¯¯) (¯¯`·.¸ My L0v3 F0r Y0u ¸.·´¯¯)
  2N ( °·.¸ ~\ / ~ ¸.·° ) ( °·.¸ ~\ / ~ ¸.·° )
  3G ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) ) ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) )
  4L °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·° °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·°
  5A ¸.·° | | °·.¸ ¸.·° | | °·.¸
  6N / ¸.·´`··´`·.¸ \ / ¸.·´`··´`·.¸ \
  7D (_ ¸.·° B4By_L0v3 °·.¸ _) (_ ¸.·° B4By_L0v3 °·.¸ _)

  ================================================== ================================================== ===============================

  A# # # # '.•´' # # # # # # # # #'`•. # # # # #
  B # # #.•· ° . # # # ^------^ # # #. ° ·•. # # # # #
  C# # #·•. °.¸.¤'¤.¸.° · · ¤.¸.°'°.¸.¤ .•· # # # # #
  D # # ·•. -I— -Love— -You— .•· # # # #
  E# # #·•. .•·# # # # #
  F # # #·•. .+•¨¨\/. .\/¨¨•+. .•· # # # # #
  G# # # # · •. • # # # #·•.•· # # # #• .• · # # # # #
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸
  2 ¸.·° °·.¸/ °·.¸ ¸.·° \¸.·° °·.¸
  3 ¸.·° .· .· \ (¯`v´¯) / ·. ·. °·.¸
  4 ¸.·° /.¸.·°·. /.¸.·°·. `·.¸.·´ .·°·.¸.\ .·°·.¸.\ °·.¸
  5 ¸.·° ¸. ·° °·.¸¸.· ·.¸.· °·.¸ LOVE ¸.·° ·.¸.· ·.¸.·° °· .¸ °·.¸
  6 °·.¸ ¸.·°
  7 °·.¸¸.·°
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 _______ _____ /# # # # # \
  2 /# # # # #\ /#/¯\#\ /# / /# /
  3 /# /¯¯¯¯/# / _____ __/# /_ /# / ____)) ___ __
  4 /# / /### #\ / # # # / /# / /### #\ /# #\ /# /
  5 /# / __ /#/¯¯¯\#\ ¯¯/# /¯ /# / /#/¯¯¯\#\ /#/ \#\ /# /
  6 /# /____/# / \#\ ___/#/ /# /____/# / \#\ ___/#/ /#/ \# # /
  7 \# # # # # / \ # # # / \# # # # # / \ # # # / /#/ \ #/

  ================================================== ================================================== ===============================

  A l#l /#/ /#/¯\#\ /# ### #\ /#/¯\#\ //
  B l#l /#/ ______ /#/¯¯¯¯¯\#\ ______ // 0
  C l#l /#/ /### #\ __/#/__ /#/ /# ## #\ /#/
  D l#l /#/ /#/¯¯¯ \#\ /#####/ /#/ /#/¯¯¯\#\ /#/
  E l#l /#/ /#/ /#/ ¯¯/#/¯¯ /#/ /#/ /#/ /#/
  F l#l__ /#/ \#\ ___/#/ /#/ _____/#/ \#\___/#/ /#/
  G l# # #/ \ # # # / /# # # # #/ \### #/ /#/
  </h3>

  DMCA.com Protection Status
  Chia sẻ bài viết...  Copy đoạn dưới và gửi cho bạn bè qua Yahoo!
  Link bài viết Diễn Đàn Tin Học by QRCode

 2. #2
  Người Đóng Góp Hàng Đầu Avatar của hesmanIT
  Gia nhập
  May 2007
  Nơi cư ngụ
  TP.HCM
  Bài gởi
  1,038

  Mặc định

  tuy đẹp nhưng nhìn vô rối mắt và chóng mặt luôn . (^_^)
  hesmanIT

  HÃY LÀM THEO ĐIỀU MÀ CON TIM BẠN LÊN TIẾNG


 3. #3
  se7en_994
  Khách (chưa đăng ký thành viên)

  Mặc định

  bạn ơi! khi làm xong do ko có những khoãng cách nên ko ra hình dc

 4. #4
  Thành viên Avatar của g4k0nxju
  Gia nhập
  Feb 2008
  Nơi cư ngụ
  Hải Dương
  Bài gởi
  29

  Mặc định

  Wày G Làm Thử òi nè Dẹp Lắm cà . cảm ơn bạn nhìu nhá !!!
  [marquee]+)0ng' Cu*a? TRaj' Tjm The^` Co^ D0^c.[/marquee]
  [marquee]
  +)a0` M0^` Ch0^n Cha<t. Gia^c' Mo* Xu*a !
  [/marquee][marquee]Du*ng. Bja Kha<c' Chu*~ +)u*ng` Aj +)e^n'[/marquee][marquee]Ch0.n Kjp' Xjn The^` Cha<ng? ju Aj [/marquee] hay hem ah.

 5. #5
  0931565
  Khách (chưa đăng ký thành viên)

  Mặc định

  àh cái này bên choáng.info cũng có đây mà :D

 6. #6
  Người Đóng Góp Hàng Đầu Avatar của dat_nguyen_tan1269
  Gia nhập
  Jan 2008
  Nơi cư ngụ
  thành phố hồ chí minh
  Bài gởi
  1,545

  Mặc định

  Cái này mỗi lần mà ai online hay offline là gần 1 nữa màn hình đó. Nhìn cũng đẹp và hay hay

 7. #7
  hoangtien_115
  Khách (chưa đăng ký thành viên)

  Mặc định

  yahoo của mình toàn Tiếng Việt, không biết addresbook nằm đâu
  bạn chỉ cho minh được không

 8. #8
  pathangban
  Khách (chưa đăng ký thành viên)

  Mặc định

  ai chỉ cụ thể cho mình với,làm hoài mà không đcnè ~^_^~

 9. #9
  Thành viên nhiệt tình
  Gia nhập
  Sep 2008
  Nơi cư ngụ
  Hà Nội, Việt Nam
  Bài gởi
  384

  Mặc định

  cảm ơn ban.Mình thích cái này từ lâu rồi nhưng bi jo mới biết làm!
  **http://www.top100.vn**Web của tớ đấy

 10. #10
  Thành viên mới Avatar của honglien92
  Gia nhập
  May 2008
  Nơi cư ngụ
  Hà nội
  Bài gởi
  10

  Mặc định

  Chả thích....
  Em di xe rim chien

Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thảo luận qua mạng xã hộiThông tin Chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Các đề tài liên quan

 1. Trộm nick chat, lừa được hơn 422 triệu đồng
  Bởi huongvedette trong diễn đàn Cafe Lề đường
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 27/03/2012, 10:27 AM
 2. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 09/02/2011, 04:35 PM
 3. Chat bằng nhiều nick share cho anh em
  Bởi luckboy trong diễn đàn Yahoo
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 05/03/2010, 07:27 PM
 4. [ HELP ] Cho mih hỏi về vấn đề nick chat(Yahoo)
  Bởi dangtungx trong diễn đàn Hỏi-Đáp về Mạng|Bảo Mật|Virus...
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 21/02/2010, 05:52 PM
 5. Chuyển toàn bộ danh sách nick chat sang nick mới
  Bởi Katarosky trong diễn đàn Yahoo
  Trả lời: 9
  Bài mới gởi: 15/08/2009, 09:08 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể gửi file
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •