Word bị mất Microsoft Equation 3.0 Nếu bạn gặp trường hợp Insert -> Object -> ko thấy Microsoft Equation 3.0
Thì làm cách sau :
Tool -> Customize -> Commands -> Tab: Categories ->Insert -> Commands -> Equation Editor
draw ra toolbars
insstall Microsoft Equation 3.0
chờ 1p
Insert -> Object -> Microsoft Equation 3.0 ~> Ok

làm tương tự nếu ko thấy 1 số ứng dụng khác

DMCA.com Protection Status
Chia sẻ bài viết...Copy đoạn dưới và gửi cho bạn bè qua Yahoo!
Link bài viết Diễn Đàn Tin Học by QRCode