ai biết cách gỡ phần mềm này thì giúp mình với, mình không muốn dùng nó nữa nhưng mà mình không có cách nào xóa được nó đi

DMCA.com Protection Status
Chia sẻ bài viết...Copy đoạn dưới và gửi cho bạn bè qua Yahoo!
Link bài viết Diễn Đàn Tin Học by QRCode