Active Desktop Calendar không chỉ đơn thuần là một "tờ lịch treo tường bình thường, Active Desktop Calendar 7.25 Build 071008 còn cho phép bạn viết ghi chú,lịch nhắc nhở công việc...và hơn nữa là giao diện tuyệt đẹp của chương trình sẽ làm cho bạn hài lòng...
Click this bar to view the full image.
Download :
Now you can see what's hiddenhttp://www.xemico.com/adc/adc.exe

Trích:
Đăng kí:Code: DC970-47B5E-688FC
DCB29-EB881-1E4E4
DCA1A-86FA0-DCC76
DC93E-353C3-BDD92
DC9F0-77711-7EFBB
DCA5A-9E811-7A10C
DCB60-FFF33-C842C
DC9D2-6C484-9EF7B
DC9FE-7C92D-FDC6FBẢN SA BÀI VIẾT TẠI ĐÂY.DMCA.com Protection Status
Chia sẻ bài viết...Copy đoạn dưới và gửi cho bạn bè qua Yahoo!
Link bài viết Diễn Đàn Tin Học by QRCode