Để tạo/xóa password lưu trong win xp bạn chỉ cần vào start--> run --> gõ Rundll32.exe Keymgr.dll, KRShowKeyMgr-->sẽ xuất hiện bảng stored user names and passwords rồi bạn chọn add/remove...thế là xong

DMCA.com Protection Status
Chia sẻ bài viết...Copy đoạn dưới và gửi cho bạn bè qua Yahoo!
Link bài viết Diễn Đàn Tin Học by QRCode